Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  Κατά το συνελθόν εις Ηράκλειον Γ’ Πανελλήνιον Συνέδριον των Τμημάτων της Ε.Π.Λ ομόφονων υπήρξε ως εγράψαμεν και εις προηγούμενο φύλλο μας, το αίτημα ολων των εκπροσώπων των πεντήκοντα περιφερειών της Ελλάδος όπως η Κρήτη συνδεθεί μετα της Πελοποννήσου δια πορθμείου (φέρυ- μποτ) και εν καιρώ και μετα της Ρόδου και εκείθεν προς τη Μ Ασίαν. Το αίτημα αυτό διετυπώθη πρωτοβουλία των εκπροσώπων εις το συνέδριον των Τμημάτων Γυθείου Δημάρχου της πόλεως κ.Τζωρτζάκη και Ρεθύμνης κ. Μανουρά. Η σύνδεσις δια … Συνέχεια

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΡΚΑΔΙ”

  Στην εκδήλωση που έγινε για τα πρώτα 50 χρόνια δράσης του Συλλόγου Ρεθυμνίων το ΑΡΚΑΔΙ ( 28 Απριλίου  1982)ο Γρηγόριος Μοράκης έκανε τον παρακάτω απολογισμό : Τον Φεβρουάριο του έτους 1932 δημοσιεύθηκεν η απόφασις του Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας ενεκρίθη το καταστατικό του σωματείου Ένωσης Κρητών Αθηνών, εις το οποίο συμμετείχαν όλα τα εις τη περιφέρειαν των Αθηνών υπάρχοντα τότε σωματεία νόμων. Εις την ένωση ρητών αθηνών συμμετείχαν τα εξής κρητικά σωματεία 1) Η Κνωσός του νομού Ηρακλείου, … Συνέχεια

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Λ

  Το νεοσύστατον εις την πόλιν μας Τμήμα της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης ήρχισε και συνεχίζει τας προσπάθειας του δια την ανάπτυξιν του εσωτερικού Τουρισμού και την δημιουργίαν ομαδικών εκδρομών από Ρεθυμνίους. Την Κυριακήν 21 Ιουλίου διοργανώθηκε η πρώτη εκδρομή του Τμήματος εις τα Χανιά. Οι εκδρομείς παρακολούθησαν τας εορτάς της υποδοχής των εξ Αμερικής Ομογενών και την τέλεσιν του Κρητικού γάμου. Η τελετή του Κρητικού γάμου και η κατ΄αυτήν αναβίωσις των γραφικών και ωραίων εθίμων της Νήσου μας και μάλιστα … Συνέχεια

ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

  του Κώστα Μανουρά   Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια εις όλον τον πολιτισμένο κόσμο δια την ανάπτυξη του τουρισμού τόσον του εσωτερικού όσον και του εξωτερικού. Ή στον τομέα αυτό η πόλις μας εισφέρει καταπληκτικά και δεν είναι ολίγοι οι Ρεθύμνιοι f οι οποίοι αγνοούν όχι μόνον τις περίφημες φυσικές καλλονές του νομού μας (Κέδρος, Γερακάρη,Μέρωνας, Σπήλι, Πλακιάς, Αργυρούπολις κλπ).αλλά και αυτό το θρυλικό Αρκάδι του οποίου ηη φήμη μαζεύει κάθε χρόνο πολυάριθμους επισκέπτας από άλλα μέρη … Συνέχεια

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1940     ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ     Ο Σύλλογος των Κυριών, το λαμπρόν αυτό φιλανθρωπικόν Σωματείον της πόλεώς μας δε ήσκησε ένεκα των εορτών φιλανθρωπίαν αλλά απλώς ενέτεινε την υπέρ των ενδεών και των αναξιοπαθούντων του Νομού μας δράσιν του διότι πολύ προ των Χριστουγέννων αρκεταί χιλιάδες δραχμών εχρησίμευσαν δια να ενσταλάξουν βάλσμον παρηγορίας εις τα ψυχάς εκείνων τους οποίους η ειμαρμένη οδήγησε μέχρι της θύρας των συνανθρώπων των, αλλά και εκείνων οι οποίοι ζουν … Συνέχεια

ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Λύκειο Ελληνίδων συνεχίζει να τιμά την παράδοση και τον πολιτισμό • Με την τιμητική της Άννας Αποστολάκη εκπληρώνει κι ένα χρέος του Ρεθύμνου ΕΥΑ ΛΑΔΙΑ 05/03/2014 | 19:51 Αφιερωμένες στην Κεφαλονιά και στην Κύπρο που δοκιμάζονται από τα δεινά του εγκέλαδου και της πολιτικής σκοπιμότητας, αντίστοιχα, είναι οι εκδηλώσεις που οργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων στην φιλόξενη αίθουσά του τον τρέχοντα μήνα. Ήδη στο ενεργητικό του το ιστορικό μας σωματείο κατέγραψε δυο ακόμα εξαιρετικά επιτυχημένες εκδηλώσεις. Τόσο ο παιδικός χορός … Συνέχεια

Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

        Ο Προσκοπισμός – οδηγισμός Ρεθύμνης έδωσεν προχθές – κάπως καθυστερημένα όμως – στο προαύλιο του Γυμνασίου μας τον επίσημον και πανυγηρικόνόρκον της αποστολής του. Η τελετή έλαβε μέρος ενώπιων των επισήμων, του κλήρου, της Παιδείας, των δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών και των αντιπροσώπων της συμμάχου Αγγλίας. Μετά μικρά λειτουργικήνεπίκλησιν του Θεοφιλεστάτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Αθανασίου υπηγορεύθηυπο του ίδιου η Προσκοπική τριπλή υπόσχεσις α) της λατρείας του Θεού β) της υπακοής στους Νόμους του Κράτους … Συνέχεια

  Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ Του Εμμανουήλ Χ. Γοργοράπτη, Πτυχιούχου Θεολογίας, Γραμματέα του Ο.Δ.Μ.Π. Νομού Ρεθύμνης.   Το 1945 ο δικηγόρος Πολύβιος Τσάκωνας αποχωρεί από την ενεργό επαγγελματική και πολιτική δράση και εγκαθίσταται οριστικά στο Ρέθυμνο με την οικογένειά του. Στο μυαλό του πάντα υπήρχε η σκέψη δημιουργίας  ενός «πνευματικού» σωματείου, που θα οργάνωνε μια  δημόσια βιβλιοθήκη. Την αφορμή παίρνει από δύο άρθρα των Νικ. Β. Δρανδάκη εφόρου Αρχαιοτήτων στην εφημ. «Η φωνή της Κρήτης» (2.07.1938)  και  … Συνέχεια

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Του   ΠΟΛΥΒΙΟΥ Β. ΤΣΑΚΩΝΑ                           Διέμεινα δια λόγους υπηρεσιακών ιδιοτήτων, εις πολλάς πόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδος, και επεσκέφθην πλείστος δια πολλούς λόγους ιδιωτικού χαρακτήρος. Παντού , ως επληροφορούντο ότι είμαι Κρής, μου ωμίλουν με θαυμασμόν, δια τους ηρωικούς αγώνας της Κρήτης. Βεβαίως ησθανόμην ικανοποίησιν, δια την αναγνώρισιν, αυτήν, αλλα συγχρόνως και πικρίαν, διότι ηγνοείτο εντελώς ο ρόλος της Κρήτης εις το πολιτιστικόν πεδίον. Ηγνοείτο ότι ο Ελληνικός πολιτισμός και … Συνέχεια

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΩΣΙΣ Κυριακή 25 Οκτωβρίου 1959 Η αρχαιοτέρα εν τη πόλει μας, μουσική κίνησις εξεδηλώθει δια της ιδρύσεως φιλαρμονικής. Είναι γνωστή η δράσης του εξαιρέτου Σωματείου «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ρεθύμνης». Ούτος ιδρυθείς το 1887 η 1888, ενεφάνισε, πολυσχιδή δράσιν, υπο την Προεδρίαν του εξεραίτου Ρεθυμνίου, αειμνήστου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΥΧΆΚΗ. Προς της απελευθερώσεως εκ του Τουρκικού ζυγού, ειχε αποφασισθεί η ίδρυσις φιλαρμονικής. Αυτή όμως συνεστήθιν μονον μετά την απελευθέρωσιν. Ο αγαπητός σε ολους συμπολίτης κ. Εμμ. Ν. Γοβατζιδάκης , ο οποίος διετέλεσε Διοικητικός … Συνέχεια