ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΑΧΟΣ…

Από τα βαθιά τα πέλαγα νοσταλγικής καρδιάς λιγ’ άνθια πέσαν στο χαρτί χαρούμενα, θλιμμένα..΄ (χαρίζεται σε κάποιο καινούργιο ζευγάρι) Ξαναθυμούμαστε και παλι τα παλιά με του Χριστού τη γέννηση, τη λαμπερή και Θεία με του λιβανωτού την ευωδιά τη φωτερή της εκκλησίας κεροδοσία. Παντού σκορπιεται η χαρά με τον αχό βαρύ ήχο της καμπάνας στα σπίτια και στα μαγαζιά με των παιδιών ξεφωνητά σαν κάποιοι αντίλαλοι πυκνοί δοσμένοι, απ’ την καρδιά της μάννας. Εδώ το γέλιο απλώνεται παντού πλειο πέρα … Συνέχεια