Η αγιότητα ως ενθάρρυνση στο σύγχρονο άνθρωπο

Μικρά δοκίμια του Μόσχου Λαγκουβάρδου Κράτει το νου σου στην κόλαση και μην απελπίζεσαι. Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης Αν και διδάχθηκα από την οικογένεια, το σχολείο και την Εκκλησία να μαθαίνω από την εμπειρία δεν κατόρθωσα ακόμα να ελευθερωθώ από την επίδραση του δυτικού κόσμου, ο οποίος μαθαίνει με προμηθαϊκό τρόπο. Σε μας δεν ξέρω τίποτα, αν δεν το έχω ζήσει στο πετσί μου. Ο Απόστολος Παύλος για να ενισχύσει τη διδασκαλία δια της εμπειρίας, φθάνει ακόμα και στο σημείο … Συνέχεια

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ

Τα Μοναστήρια Αρκάδι και Πρέβελης δεν είναι απλώς κέντρα εις τα οποία καταφεύγουν άνθρωποι, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα εγκόσμια και αφοσιώνονται εις την λατρεία του Θεού. Συγχρόνως είναι και Μνημεία εθνικά. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα Μοναστήρια αυτά, ως και τα άλλα τα οποία διέλυσε το νέο πνεύμα του υλισμού, υπήρξαν τα χαλκεία εις τα οποία εσφυρηλατούντο αι χριστιανικαί αρεταί αγάπη, πίστις, ελπίς εις τας ψυχάς των μικρών τροφίμων, αλλά και η αγάπη προς την ελευθερία και ο πόθος … Συνέχεια

Το όνειρον θα γίνη πραγματικότης

  Μόνον τώρα τολμούμεν και δικαιούμεθα να πιστεύσωμεν ότι το όνειρον του Ρεθυμνιακού λαού, δια την απόκτησιν Πανεπιστημιακής Σχολής, θα γίνη επί τέλους πραγματικότης. Διότι υπεσχέθη να το εκπληρώση ο υπουργός Συντονισμού κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος των έργων και ουχί των λόγων. Ο πολιτικός με την αδάμαστον θέλησιν και αποφασηστικότητα. Ο αυριανός ηγέτης της Ελλάδος που τον ανέδειξεν η Κρήτη ως τον ισχυρότερον πολιτικόν άνδρα, αντάξιον απόγονον του Μεγάλου Ελευθέριου Βενιζέλου, που αγαπά την Κρήτη και τον λαόν της, … Συνέχεια

Το Πανεπιστήμιαν Κρήτης

  Κατάπληξι προκαλεί η αδράνεια της Επιτροπής αγώνος που ξεπήδησε από την Παγκρήτιο συγκέντωσι του Αρκαδίου τον περασμένο Αύγουστο. Ενώ ωπλίστηκε με μία ομόφωνη απόφασι. Ενώ χαλυβδώθηκε από μία επαναστατική έξαρση όλων των Κρητικών παραγόντων δεν κατάφερε μέχρι τούδε ούτε μία αόριστη υπόσχεσι να αποσπάση από τους αρμόδιους για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γιατι; Τόσο ο πασίγνωστος στο παρελθόν Κρητικός δυναμισμός, εστέρεψε; Τόσο οι εκπρόσωποι της Κρήτης πορώθηκαν και δεν βλέπουν παρά μονάχα το στενό κομματικό συμφέρον; Πώς να εξηγήση κανείς … Συνέχεια

ΤΟ ΝΕΟΝ ΡΑΚΟΣ

  Αφού επι εβδομήντα ημέρας ησκήθη πάσα πίεσις, και εχρησιμοποιήθησαν αι πλέον αντισυνταγματικές μέθοδοι, αφού εξηθλιώθη το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας κόσμου, αφού κατεπατήθη με πείσμα κάθε έννοια ηθικής, εχομεν τώρα πλέον Κυβέρνησιν στηριζομένην εις τα ράκη της πολιτικής εξαθλιώσεως, απότοκον αναισχύντων πολιτικών πράξεων, καρπόν, πράγματι βίας και νοθείας ασκηθείσης εις την κορυφήν. Κυβέρνησιν με κύρος, το δυνάμενον να έχουν τα πολιτικά ράκη που την απαρτίζουν, αλλ’ αποτελούσαν τον ισχυρόν κρίκον που συνδέει τη Δεξιά με την Εξουσία. Ναυτία … Συνέχεια

ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Το διαμέρισμα της Ρεθύμνης αρχαιολογικώς δεν παρουσίασε μέχρι τούδε ιδιαιτέραν σπουδαιότητα, αλλά τούτο οφείλεται αναμφιβόλως εις την έλλειψίν αρχαιολογικών ερευνών κατά πρώτιστον λόγον. Αποδείξεις τούτου τοι η πρώτη και μονή σχεδόν σοβαρά έρευνα εν Αμαρίω, χάρις εις την πρωτοβουλία και χορηγία ενός ευγενούς και φιλαρχαίου Ρεθύμνιου του κ. Στυλιανού Μαρκαντώνη, απεδωκεν αποτελέσματα ανωτέρα πάσης προσδοκίας. Δε δύναται να υπάρξει αμφιβολία ότι και η μέλλουσα να συνεχισθεί έρευνα να αποδώσει ενδιαφέροντα αρχαία, εις τρόπον ώστε αι περίοδοί της ενδόξου μινωικής … Συνέχεια

Τα φουριάρικα (μια αληθινή ιστορία)

  ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ Μια αίγα με πλούσιο μαύρο τρίχωμα, στιλπνό πλούσιο μαύρο τρίχωμα και δυνατό, μαζί με το μικρό της στην αυλή δεμένη είχε φίλος από ένα χωριό στα νότια του νομού. Ατίθασα ζώα, με μάτια αγριμιών εκφραστικά, σπιθίζοντα, που δύσκολα μπορείς να πλησιάσεις. Φιλύποπτη σε κάθε ανθρώπινη απόπειρα επικοινωνίας αυτή κα το παιδί της. Ένιωθε στο σχοινί δεμένη άβολα η αίγα και προσπαθούσε μάταια με εφορμήσεις να το κόψει και να φύγει προς την ελευθερία. Η αίγα … Συνέχεια

Μικρά δοκίμια του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Τα «άνθη του Κακού»   Ευτυχώς , ευγενικέ αναγνώστη, «τα άνθη του Κακού», διακρίνονται και ο κόσμος αναγνωρίζει τους συνεργάτες του Κακού. Ο παγκάκιστος όμως εχθρός του ανθρώπου επινόησε την αστυφιλία και τις μεγάλες σύγχρονες πόλεις, για να μην μπορείς να βρεις άκρη και να ελέγξεις σε ποιους εμπιστεύεσαι ακόμα και τη ζωή σου. Ενδιαφέρονται, άραγε, οι πολλοί να φυλάγουν τον εαυτό τους και να μην τον καταστρέφουν; Ένας σύγχρονος Ιάπων ερευνητής ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι ενενήντα εννέα στους εκατό … Συνέχεια

ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Το διαμέρισμα της Ρεθύμνης αρχαιολογικώς δεν παρουσίασε μέχρι τούδε ιδιαιτέραν σπουδαιότητα, αλλά τούτο οφείλεται αναμφιβόλως εις την έλλειψίν αρχαιολογικών ερευνών κατά πρώτιστον λόγον. Αποδείξεις τούτου τοι η πρώτη και μονή σχεδόν σοβαρά έρευνα εν Αμαρίω, χάρις εις την πρωτοβουλία και χορηγία ενός ευγενούς και φιλαρχαίου Ρεθύμνιου του κ. Στυλιανού Μαρκαντώνη, απεδωκεν αποτελέσματα ανωτέρα πάσης προσδοκίας. Δε δύναται να υπάρξει αμφιβολία ότι και η μέλλουσα να συνεχισθεί έρευνα να αποδώσει ενδιαφέροντα αρχαία, εις τρόπον ώστε αι περίοδοί της ενδόξου μινωικής … Συνέχεια

Και λίγο ο ουρανός…

ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ Παρά τις βαρύγδουπες τεχνικές παρεμβάσεις των ειδικών και παρά τις καθησυχαστικές των αρμοδίων δηλώσεις και παρά τις σοφιστικές εις ήχον πλάγιον ειρωνικόν του γνωστού παράγοντα στο Δήμο, για την πολυπραγμοσύνη του και την περί πάντων αυθεντία του, ως εκ της ειδικότητάς του και των ευγενών φιλοδοξιών του που του ευχόμεθα ολοψύχως να πραγματώσει. Και παρά τις υποσχέσεις που μετατίθονταν από θέρους εις θέρος. Και παρά τις τελευταίες προειδοποιήσεις των σοβάδων και των σάπιων σιδήρων και παρά … Συνέχεια