ΤΟ ΝΕΟΝ ΡΑΚΟΣ

 

Αφού επι εβδομήντα ημέρας ησκήθη πάσα πίεσις, και
εχρησιμοποιήθησαν αι πλέον αντισυνταγματικές μέθοδοι, αφού
εξηθλιώθη το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας κόσμου, αφού
κατεπατήθη με πείσμα κάθε έννοια ηθικής, εχομεν τώρα πλέον
Κυβέρνησιν στηριζομένην εις τα ράκη της πολιτικής εξαθλιώσεως,
απότοκον αναισχύντων πολιτικών πράξεων, καρπόν, πράγματι βίας και
νοθείας ασκηθείσης εις την κορυφήν. Κυβέρνησιν με κύρος, το
δυνάμενον να έχουν τα πολιτικά ράκη που την απαρτίζουν, αλλ’
αποτελούσαν τον ισχυρόν κρίκον που συνδέει τη Δεξιά με την Εξουσία.
Ναυτία μας προκαλεί η σειρά των γεγονότων που με πάσαν
περιφρόνηση προς το αίσθημα του Ελληνικού λαού, εξεδηλώθησαν από
της 15 ης Ιουλίου μέχρις του μεσονυκτίου της χθες και ως προϊόν αυτής
της ναυτίας βλέπουμε την Κυβέρνηση που έχουμε σήμερον την πρωίαν.
Εκπροσωπεί μόνο μια εξαθλιωθείσα Βουλή και υπο την περιφρόνηση
του αγανακτισμένου Ελληνικού Λαού και τον καγχασμό του αρχίζει το
εργο της. Το έργο το προδιαγεγραμμένο απο τους φανερούς και
υποχθόνιους παράγοντας που εδημιούργησαν τα πολιτικά
μασκαραλίκια των τελευταίων ημερών και ίσως δυνηθεί να το φέρει εις
πέρας.
Αλλά πως θα κατορθώσει την αιμορραγούσα πληγή της υπερηφάνου
ψυχής με ακάθαρτους χείρας; Αλλ’ έστω με ποια φάρμακα; Με ποιους
βοηθούς; Με ποιους συμπαραστάτες;
Ή αγνοεί αυτή, την πληγή η Κυβέρνηση, το μόνο αληθινόν, το μόνο μέγα
γεγονός της 15Ιουλίου; Διοτι όλα τα άλλα είναι ανύπαρκτα, είναι ψευδή
κατασκευάσματα αθλίων και αναίσχυντων παραγόντων, που θέλουν να
στηρίζουν μόνο στο ψεύδος τας ανεντίμους πολιτικάς των πράξεις.
Αλλα φαίνεται ότι το αγνοεί. Διότι εάν ήθελε να το γνωρίζει δεν θα
έπρεπε αυτή η Κυβέρνηση να φωτισθεί από τον Λαμπρό ήλιο του
Ελληνικού Ουρανού σήμερον την πρωίαν. Όμως το φως είναι λαμπρό
και ο καιρός εις όλη την χώρα αίθριος. Ας στρέψει τα μάτια της η
Κυβέρνησις εις αυτήν την πληγή. Κανείς δεν θα εμποδίζει από το να δει
και το μέγεθος και το βάθος της. Και θα διαπιστώσει, αν υπάρχει ακόμη
κόκκος εντιμότητος, ότι δεν μπορεί να την θεραπεύσει. Και πριν
μολυνθεί αυτή η άσηπτος ακόμη πληγή, πριν γίνει γάγγραινα

αθεράπευτος, να παραιτηθεί η Κυβέρνηση. Θα είναι η μόνη έντιμος, η
μόνη σωτήρια πολιτική πράξη που θα έχει γίνει μετά τας 15 Ιουλίου
23/9/ 1965
Εφημ. «Ρεθεμνιώτικα Νέα»

Αφήστε μια απάντηση