Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα

Για μια ακόμα φορά θα πρέπει να τονισθεί κι απ’ αυτήν εδώ την 28 Ιουλίου 1989
στήλη η σημασία και η αξία της ίδρυσης του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, η σύσταση του οποίου, όπως ανεγράφη, εγκρίθηκε κατά νόμο και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 488 φύλλο Τεύχος; Λεύτερο της εφημερίδας της κυβερνήσεως.
Οι κοινωφελείς σκοποί του Ιδρύματος που αποβλέπουν εις την μεγίστη δυνατή προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτε¬ρα προς την Κρήτη, και το Ρέθυμνο σε συνδυασμό με την μεγάλη περιουσία του (ήδη οι καταθέσεις των Αδελφών Βαρδινογιάννη υπέρ αυτού ανέρχονται εις 175.000.000 δρχ.) που την εγγυάται άλ¬λωστε η ενίσχυση του από τον οικονομικά εύρωστο Όμιλο Βαρδινογιάννη, καθιστούν αμέσως το κοινωφελές ίδρυμα που συνεστήθη στην μνήμη, Παύλου και Νίκου Βαρδινογιάννη και του πατέρα των Ιωάννη, το πιο σημαντικό ευαγές ταμείο που έχει γίνει ποτέ για τους Κρητικούς και την Κρήτη..
Η γνωσθείσα δε πρόθεση των Ιδρυτών των Αδελφών Ιωσήφ, Βαρδή, Γεωργίου και Θεόδωρου Βαρδινογιάννη να ξεκινήσει αμέσως το κοινωφελές έργο του με πρόγραμμα, υποτροφιών, δείχνει από την αρχή, το μέγεθος και την αξία της προσφοράς του που κατατείνει στην πνευματική και επιστημονική ανάπτυξη, των νέων της Κρήτης στην υποβοήθηση γενικά της συνέχισης και επαύξησης της παράδοσης των Κρητών στα γράμματα, την επιστήμη και την τέχνη.
Με την σύσταση αυτού του Ιδρύματος οι συμπολίτες μεγαλοεπιχειρηματίες Αδελφοί Βαρδινογιάννη, ήδη πολύτιμοι χορηγοί, μαικήνες και ευεργέτες πλήθους ευαγών έργων και κοινωφελών προσπαθειών για την Κρήτη και τον Κρητικό Λαό, καθιερώνουν μια συστηματική και επί μονίμου βάσεως παρουσία για την στήριξη και υποβάθμιση των Γραμμάτων και Τεχνών του Νησιού μας και ανοίγουν νέους ευρύτατους ορίζοντες στα Κρητικόπουλα που έχουν την έφεση αλλά στερούνται ενδεχομένως των οικονομικών δυνατοτήτων για τις σπουδές που θέλουν και αξίζουν να ακολουθήσουν.
Πιστεύομε ότι ,με το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα οι Αδελφοί Βαρδινογιάννη καταθέτουν υπέρ της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου
την κορωνίδα των μέχρι τώρα πολυσχιδών και πολύτιμων προσφορών των και δημιουργούν ένα ανεκτίμητο στήριγμα για την ανάπτυξη του Πνεύματος και της Επιστήμης, που εφ όσον λειτουργή¬σει σωστά και βρει την δέουσα απήχηση και εκτίμηση από όλους μας θα μείνει στην ιστορία και θα τους καταστήσει επάξια τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Κρήτης.
Μανόλης Καλαιτζάκης (ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1989)

Αφήστε μια απάντηση