ΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

 1919

 

Μεταξύ των τραυματιών των τελευταίων επιχειρήσεων συγκαταριθμείται και ο εκ Καστέλλου Ρεθύμνου ενθουσιώδης νέος κ. Χαράλαμπος Καλησπεράκης Ανθυπολοχαγός πεζικού.

Επίσης ετραυματίσθη εις μίαν των τελευταίων μαχών ο  συμπολίτης υπολοχαγός κ.  Πολύβιος Τσάκωνας βληθείς υπο βολιδοφόρου οβίδας εις 25 διάφορα μέρη του σώματος του ευτυχώςακινδύνως.

Εις αμφοτέρους τους ως άνω αγαπητούς φίλους η εφημερίς μας διαβιβάζει συγχαρητήρια μαζί με τας ευχάς της προς πλήρη και ταχείαν ανάρρωσίν εκ των τραυμάτων των.

 

Αφήστε μια απάντηση