ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΣ

Μέσα εις την έλλειψιν κάθε άλλης πηγής ευθυμίας θα αναπληρώση

σήμερον τον Καρνάβαλον ο γνωστός συμπαθής τύπος Καπετάν Ανδρέας
Μουστάκιας ο οποίος με προτότυπον μεταμφίεσιν θα σκορπίση τον
γέλωτα εις τους δρόμους του Ρεθέμνου, με τα παιγνίδια του τα οποία και
τους μικρούς θα ενθουσιάσουν και τους μεγάλους θα… γελάσουν
τραβώντας τις δραχμούλες των, οι οποίες ευχόμεθα όπως και πρέπει α
κυλίουν εύκολα.

 

ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1934 

Αφήστε μια απάντηση