ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΝΙΝΟΥ

1981 Οκτώβριος ,έγκριση του ΡΟ Ρεθύμνου,από το Διεθνές Ρόταρυ,αρχεία σχετικά

Η ίδρυση ενός, νέου ροταριανού ομίλου, δεν είναι “μια απλή υπόθεση”, αλλά χρειάζονται ιδιαίτερες προσπάθειες από αρκετούς συνεργαζόμενους διότι ,αφ ενός μεν από το διεθνές ρόταρυ υπάρχει μια “σχολαστικότητα” γραφειοκρατική, αφ ετέρου δε, πρέπει να στελεχωθεί η προσπάθεια από ένα αριθμό μελών της τοπικής κοινωνίας, κάτι που ,επίσης, δεν είναι “απλή υπόθεση” δεδομένου ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και γνώση, ώστε να αποδεχθούν την συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή !
Την όλη προσπάθεια συντονίζει ένας αξιωματούχος της ροταριανής περιφέρειας, την θέτει υπό την αναδοχή του ένας λειτουργών, ( συνήθως σε όμορη πόλη) ,ροταριανός όμιλος της ροταριανής περιφέρειας  , ο οποίος όμιλος ορίζει ένα μέλος του το οποίο βοηθεί τον νεοσύστατο όμιλο στα διαδικαστικά κλπ ,με την εμπειρία και ροταριανή γνώση του.
Στην περίπτωση του ΡΟ Ρεθύμνου, για τον οποίο είχα την τιμή να είμαι ο ιδρυτικός Πρόεδρος του, την όλη προσπάθεια συντόνιζε ο τ, διοικητής Γιάννης Τσαλουχίδης, ανάδοχος ροταριανός όμιλος ήταν ο ΡΟ Χανίων που είχε ορίσει το μέλος του Μ Καραβιτάκη για την συνεργασία και υποβοήθηση μας στην ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του νέου ομίλου μας.
Μέσα από μια συνολική προσπάθεια όλων, ο νέος όμιλος πλαισιώθηκε και στελεχώθηκε από έγκριτα μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, και επιτύχαμε, όλοι μαζί, να ιδρύσουμε, μέσα σε ελάχιστους μήνες τον ΡΟ Ρεθύμνου.
Την τελική (τυπική) έγκριση από το Διεθνές Ρόταρυ πήραμε τον Οκτώβρη του 1981 .
Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε όλη αυτήν την αλληλογραφία ,από Αύγουστο 1981, την σχετική έγκριση από το ΔΡ, σχετικές επιστολές που στείλαμε και που λάβαμε κλπ.

 

Αφήστε μια απάντηση