ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Της ΕΥΑ ΛΑΔΙΑ

Την πάταξη της εγκληματικότητας με κοινωνική παρέμβαση επιδιώκει η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τον καταρτισμό ειδικού προγράμματος
στο οποίο οι φορείς προβλέπεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
Η σκέψη αυτή ωρίμασε μετά από δείγματα περιοχών που φέρονται ως
πυρήνες μορφών εγκληματικότητας οι οποίες σε δεδομένη στιγμή και
με παροχή κινήτρων απέδειξαν ότι διαθέτουν πολύτιμο ανθρώπινο
δυναμικό και εκπροσωπεί τις γνήσιες παραδόσεις μας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Νομάρχη κ. Μανόλη Λίτινα που
διατύπωσε πρόσφατα και στον αρμόδιο υπουργό οι συνθήκες που
ευνοούν την ανάπτυξη της εγκληματικότητας στο νομό σε γενικές
γραμμές είναι :
 Η οπλοκατοχή, η οπλοχρησία και η διακίνηση και εμπορία όπλων
και πυρομαχικών
 Η κοινωνική ανοχή των εγκλημάτων αυτών
 Η πολιτική στήριξη
 Η ροπή προς εύκολο και γρήγορο πλουτισμό
 Η ισοπέδωση ιδεών, αρχών και αξιών
 Η αλματώδης και χωρίς παιδεία τουριστική ανάπτυξη του νομού
μας.
Χρειάζεται, επομένως η επιστήμη της εγκληματολογίας να σκύψει
ειδικά στο Ρέθυμνο, να μελετήσει την προσωπικότητα των εγκληματιών
και να επεξεργαστεί μέτρα πρόληψης.
Ακούγεται πολλές φορές από τους απλούς πολίτες η άποψη ότι
χρειάζονται αυστηρότεροι νόμοι και έχουν δίκιο όταν δεν γνωρίζουν ότι
υπάρχει νομοθεσία και μάλιστα αυστηρή, που όμως καταστρατηγείται
πολλές φορές στην εφαρμογή της. Είναι γεγονός, προσθέτει ο κ. Λίτινας,
ότι χωρίς τη συμπαράταξη όλων των φορέων στην προσπάθεια που

πρέπει να καταβληθεί, η όποια αντιμετώπιση θα έχει προσωρινά
αποτελέσματα.
Έχουμε την τύχη να υπάρχει στο νομό μας Πανεπιστήμιο που πολλά
μπορεί να προσφέρει σε μια κοινή σταυροφορία.
Έχουμε την εκκλησία και τους εκπολιτιστικούς συλλόγους που δεν
πρέπει να εξαντλούν τη δραστηριότητα τους σε τετριμμένες εκδηλώσεις
καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Έχουμε τους επιστημονικούς συλλόγους στο νομό μας με πλούσια
σίγουρα δραστηριοποίηση στ’ αντικείμενα τους και που για να
συνεχίσουμε να κρατούμε τη παράδοση της πόλης των γραμμάτων και
τεχνών πρέπει να ασχοληθούμε σε βάθος με τα προβλήματα αυτά.
Έχουμε τέλος ένα λαό που ελπίζει στις δυνάμεις του και δεν περιμένει
παρά μια σωστή κατεύθυνση για να τις ενεργοποιήσει.
Με τους απλούς αυτούς ανθρώπους αν συνεργαστούν οι φορείς που
έχουν διάθεση να βοηθήσουν σ’ αυτή την κατεύθυνση σίγουρα θα γίνει
μια ευχάριστη πραγματικότητα και η πάταξη της εγκληματικότητας.
Προς την κατεύθυνση αυτή η πρόεδρος της 3ης Ν.Ε. κα Μαρία Λιονή
έχει εισηγηθεί για την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης που θα βασίζεται σε μια κοινωνιολογική έρευνα σε βάθος.
Δημιουργείται όμως ένα κόστος απαγορευτικό για τις μικρές
οικονομικές δυνατότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,. Που
ωστόσο το παλεύει και κρούει θύρες Υπουργείων προκειμένου να το
επιτύχει. Γιατί η επιστημονική έρευνα κρίνεται απαραίτητη δεδομένου
ότι θα καταλήγει σε συμπεράσματα που θα οδηγήσουν σε μια ριζική
λύση του προβλήματος. Μέχρις ότου όμως επιτευχθεί αυτό, αρκετά
μακροπρόθεσμα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε μια επαφή του νομάρχη σε
διερευνητικό επίπεδο με τους φορείς. Πεποίθησή του είναι ότι η
ενασχόληση κάθε φορέα με τα κοινά του έχει δώσει πολύτιμες
εμπειρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σ’ ένα ευρύτερο
πρόγραμμα που θ’ αφορά την ύπαιθρο του νομού μας.
Αποφεύγοντας τυποποιημένες εκδηλώσεις όμως όπως διαλέξεις, και με
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη των δυνάμεων κάθε περιοχής ίσως
επιτευχθεί ένα ουσιαστικότερο αποτέλεσμα.

Όταν οι νέοι αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και διαπιστώσουν έμπρακτα
ότι θα μπορούν και χωρίς την υποτιθέμενη ισχύ που παρέχει η
οπλοφορία να έχουν την επιβεβαίωση της προσωπικότητα τους, όταν
με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Πολιτισμού που έχει τη διάθεση να
ενισχυθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής που θα σπάσουν την
απομόνωση δημιουργώντας επαφή με άλλες κοινωνίες ασφαλώς θα
επέλθει μια ριζική αλλαγή και στη νοοτροπία αλλά και στον τρόπο ζωής
που θα αποτελέσει την αρχή του τέλους κάθε μορφής
εγκληματικότητας.
Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές του Νομάρχη με τους φορείς σε
διαπροσωπικό επίπεδο θα υποβληθούν προτάσεις οι οποίες και θ’
αποτελέσουν τη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος.
Και δεν αποκλείεται όσα δεν έχουν καταφέρει ως τώρα νομοθετικές
ρυθμίσει και αστυνομικά μέτρα να επιτύχει η ανθρώπινη προσέγγιση, η
ειλικρινής συμπαράσταση και η έμπρακτη διαβεβαίωση τοι πιστεύουμε
στον κόσμο της υπαίθρου και συμπορευόμαστε με αυτόν για ένα κοινό
στόχο που θα βγάλει εντελώς το νομό μας από τη λίστα των περιοχών
με υψηλό δείκτη εγκληματικότητας.

Εφημ.: «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
25/7/1996

Αφήστε μια απάντηση