ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΛΥΛΕΙ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962

 

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

 

 

Κύριε διευθυντά

Πληροφορούμεθα εκ θετικής πηγής ότι το ηγουμενοσυμβούλιον της Ι. Μονής Αρκαδίου διέγραψεν εκ του Μοναχολογίου της και απέβαλεν εκ της αδελφότητος δυο νεαρούς διακόνους, οι οποίοι είχαν την εγκληματικήν επιμονήν να θέλουν να φοιτήσουν εις το γυμνάσιον. Ακουσον! Ακουσον! Δεν διεγράφησαν δι’ ανάμιξιν εις ζωοκλοπήν, ή διαχειριστική κατάχρησιν, ή συμβίωσιν μετα γυναικών ή συκοφαντίαν αρχών, η απείθιαν, αλλα διοτι ηθέλησαν να μορφωθούν.

Δεν θελομεν να πιστέψομεν ότι οι Σεβασμιώτατοι διοικούντας τα των Μονών θα ανεχθούν τον διωγμόν αυτόν της Παιδείας τον πρώτον Μην μετα την ποαγωγήν των εις Μητροπολίτας. Ας μη συνδέσουν την ιστορίαν των με τον  διωγμόν αυτόν. Επίσης και ΟΔΜΠ πιστεύομεν ότι δεν θα λησμονήσει ότι ο ίδιος εκ χρημάτων του έκτισεν και τα δύο γυμνάσια της πόλεως και τα δύο εκ των δημοτικών σχολείων όπως και πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον Ασωμάτων. Θα είναι ασυνέπεια να ανεχθεί την απόφασιν αυτήν του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ι. Μ. Αρκαδίου. Οι υπεύθυνοι ας μην επιτρέψουν  εις το ηγουμενοσυμβούλιον να διαλύσει την Ι. Μονήν δια του τρόπου του διωγμού καθενός νέου ο οποίος ήθελε να αποσκελίσει τους παλαιούς εις μόρφωσιν.  Αρκετές πράξεις τους έχουν ανεχθεί.

Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι δυο διάκονοι δεν εζήτησαν καν να επιβαρύνουν τον εκ 400.000 περίπου ετήσιον απολογισμόν εξόδων της Ι. Μονής  με την δαπάνην  των 5.000 κατ’ έτος δια τας σπουδάς των. Και όλα αυτά  την επομένην του τόσου θορύβου δια την διάλυσιν της Ι. Μονής εξ εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι δήθεν επεμβαίνουν και επιθυμούν τη διάλυσιν αυτήν. Μήπως αληθώς η διάλυσις της Ι.Μ. Αρκαδίου είναι εσωτερική ασθένεια; Μήπως θα πρέπει να ακούσει και η αδελφότητς το σύνθημα κάτω τα χέρια από το Αρκάδι; Ποιος θα μας πει τέλος πάντων τι θα συμβαίνει εις το Αρκάδι;

Μετά τιμής

Ο Αμερόληπτος.

Αφήστε μια απάντηση