Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 

Ο ζωηρότερος χορός της εποχής δόθηκε προχθές βράδυ εν τη αιθούση
του Ιδαίου Αντρου του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής μας.
Η αίθουσα διακεκοσμημένη με καταπράσινες γιρλάντες και
φωτόλουστη φανέρωνε εξαιρετική μαεστρία γούστου.
Τους προσερχομένους υπεδέχετο ο Δήμαρχος κ Τίτος Πετυχάκης με την
χαρακτηρίζουσαν αυτόν καλοσύνη και ευγένεια.
Περί την δεκάτην και ημίσειαν η αίθουσα του χορού ήτο κατάμεστη απ’
ότι ωραίο και εκλεκτό εχει να επιδείξει το Ρέθυμνο σε κοσμική κίνηση.
Η φιλαρμονική του Δήμου με τη μεγαλειώδη εμφάνισή της υπο τη
διεύθυνσιν του ακούραστου και πρόθυμου Αρχιμουσικού κ. Γκίνου
δίδει το σύνθημα του χορού και η έναρξις γίνεται δια του πεντοζάλη ίνα
τηρηθεί αυστηρά εφαρμογή του προγράμματος εις την οποία υπήρξεν
ανένδοτος ο διευθύνων.
Επηκολούθησαν Ευρωπαϊκοί χοροί εις τους οποίους διεκρίθησαν
πολλαί κομψαί και χαριτωμέναι Κυρίαι καθως και όλα τα όμορφα
κορίτσια της Ρεθύμνης.
Περί την 2αν μ.μ. εχορεύθυσαν κατρίλιες και διάφοροι χοροί οίτινες
προσέδωσαν ένα τόνο ευθυμίας και χαράς.
Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προκάλεσε ο Καλαματιανός συρμένος υπο της
κυρίας Στασινοπούλου μετα του κ. Β. Κανελλόπουλου με θαυμάσια και
λυγερήν χάριν.
Το κυλικείο ήτο πλουσιώτατον και με τιμάς προσιτάς.
Με αφάνταστο κέφι και πολλή ζωηρότητα ο χορός διήρκησε μέχρι της
6 ης πρωινής.

Η ΚΟΣΜΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΥΠΟΣ  ΑΠΟΚΡΙΕΣ  1933

Αφήστε μια απάντηση