Ο ΧΟΡΟΣ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ

Στο χορό του Γυμνασίου

δεν θα περισέψη χώρος
για την αρτηριοσκλήρωση
κι έγινε μεγάλος ντόρος
που ενέχει κάποια δόση
από απαθλίωσι…
*
Αν εκείνοι που φωνάζουν
το φρονούν στ’ αληθινά
πώς θα ποδοπατηθούνε
τα σεμνά και τα τρανά
τότε να με συγχωρούνε
γιατί λέν…. Για να μιλούνε
*
Αν εκείνοι που τον βλέπουν
το χορό με κακό μάτι
και φωνάζουν πως δεν πρέπει
η νεότης να γλεντά
ας διαλέξουν ένα μεχτέπι
σκυθρωπό και βλοσυρό

για να κάνουν το χορό
τον κακό τους…

Ο ΡΕΘΕΜΙΩΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣ

εφημερίδα ΤΥΠΟΣ Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 1933

Αφήστε μια απάντηση