Ο ΦΛΟΜΟΣ

 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

 

– Μα δεν ακούσετε πρέπει, κατά το φανή τσι μπρόβες πάλι του
Κατσουρίδη. Εγώ λέω πως είναι κι ας δέκα χρονώ πρώτος απού το
διάολο-σφάκελα και μούζες να χουνε κι οι δυο-γιατί τάξε, όσα ξελαμίζει
δεν τα κατεργιάζεται, μουδ’ αυτός ο πρώτος τω δαιμόνω.
– Για κάτσε, αλάϊ σεβέρσι, να μας-ε-κάμης το νάκλι να γελάσωμενε
μια ουλιά, μα δε θα χης εδά τσι περίσσες αμπασάδες, για να πης πως δε
σου βολεί.
– Όϊ δεν απομένει κιαείς με χωρίς χισμέτι όξ’ αν είντελμπεχανες· μονο
μπορεί να μου δώσετε μπάρε μου ένα τσιγάρο απού χαράμι στον ένα
απού εφούμαρα σήμερο, μόνο την ταχυνή εθρούλισα του σκίνου το
φλούδακα και τον ετύλιξα με τη φημερίδα, κι όντιμως, ο σκοτεινός μ’
έισουξενε στον τζάρουκα κ’ είπα πως θα ξεκαυκαλωθώ απού το βήχα.
– Κάτσε το λοιπός μα και τσιγάρο και καβέ θα σε τρατάρωμενε.
– Εδά λοιπός, οπροθές, γροικάς, εσηκώθηκενε, αναστεναμένος ο
Λουπομιχελής και πάει στο μυτάτο του Κατσουρίδη, για να λιχουδίση
θες και πης. Σαν τον είδενε, λοιπός ο Κατσουρίδης του κάνει: Να πιης
θες, μπάρμπα σρυχλί παρά… Σαν τ' άκουσενε κι αυτός πιάνει και του
βάνει μια καυκιά κι απόης του βάνει, χωστά φλόμο και του το δίδει και
το κατεβάζει μια χαρά. Κι όντιμως, πρίχου να δέσ’ η μηζύθρα, γροικά τ'
άντερα-ν-του και βουρβουλακούνε.
– Παίρνει κάτω να πάη για να ξεζωστή κι όντιμως δεν επρόφταξενε,
μόνο κάνει τη βράκα μπερμπελέσι. Βγάνει λοιπός τη βράκα και τη ζώνη
και την-ε-κάνει σαρίκι και γκάβγει. Για να τονέ κάμη χάζι, του φώνιαζενε
Γάϊρε, Μιχελιό να φας και σύμπατα.
– Γροικάς δαιμονιές. Άι! και δε θα λέη δα, η γυναίκα –ν-του, απού θα
ξελασπώνη τη βράκα:

– Κ’ ήντα δεν του κάνει και ζαράρι, μα πολλοί πίνουνε φλόμο αντίς για
σουρντιστικό.
– Ναι μαθώς, μα τονέ πίνουνε μ’ ένα γκαράρι.

Απού τ Ακτούντα

; ΑΝΕΖΗΝΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1934

Αφήστε μια απάντηση