Μια προφητική δήλωση του Παύλου

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Απολύτως αναγκαία αποβαίνει η εκπόνησις ολοκληρομένου προγράμματος τουριστικής αναπτύξεως της Κρήτης, το οποίο θα στρέφεται προ τα ακολούθους κατευθύνσεις:

  1. Καθορισμός της κρατικής αρμοδιότητος έργων και δραστηριοτήτων.

 

  1. Θέσπισις κινήτρων και ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να αναπτυχθεί χρονικώς αναλόγως προς τα ανάγκας του προγράμματος

 

 

  1. Μελέτη και εξασφάλισης τρόπου συνδέσεως της Κρήτης μετά των τουριστικών ρευμάτων της Ευρώπης, με αντιμετώπισιν του όλου θέματος επί ενιαίας εθνικής κλίμακος. Φαίνεται σκόπιμος η οργάνωσις τουριστικού κύκλου καλύπτοντος την διαδρομήν: Βενετία – Κέρκυρα – Πελοπόννησος- Κρήτη- Ρόδος- Πειραιεύς.

 

  1. Αντιμετώπισιςπροβλημάτων παραλλήλου προαγωγής του εσωτερικού τουρισμού

 

  1. Προγραμματισμός δια την εκτέλεσιν έργων: λιμενικών, οδικών, αναστηλώσεως, συντηρήσεως αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων, καθώς και ξενοδοχειακών, αναψυχής, ανεφοδιασμού, κέντρων υποδοχής, έργων εξωραϊσμούκ.λ.π

 

 

  1. Ίδρυσης Μουσείων προς φύλαξιν αρχαιοτήτων, ενθυμίων ιστορικών περιόδων, Αγώνων, Προσωπικοτήτων, δειγμάτωνλαϊκού πολιτισμού, λαογραφικού υλικού κλπ

 

  1. Οργάνωσις εκδηλώσεων και εορτών τοπικού χρώματος

Η κυβέρνησις στρέφεται με στοργήν προς τηνΚρήτην και καθώς ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου η Μεγαλόνησος θα αξιοποιηθεί τουριστικώς.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υπουργός ανευ Χαρτοφυλακίου

ΚΡΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση