Μια διαθήκη ουσιαστικά ανεκτέλεστη

 

Συνέντευξη Νικου Νινου στο STUDIO REUYMNO 980

Η περιουσία είχε διάφορες επικαρπίες με διάφορες χρονικές διάρκειες, που από ετών έληξαν, όλες, οπότε η πλήρης κυριότητα έχει περιέλθει στο Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

1968 0311 απ 542 ο δήμος βάζει «μέσον» τον Παττακό, για να  συμφωνήσει το υπουργείοΟικονομικών στην αιτούμενη αλλαγή βούλησης ώστε αντί για χειρουργική κλινική να μετατραπεί σε ίδρυση πνευματικού κέντρου. Ετσι  άρχισαν ,από τότε, οι  ενέργειες επί της υπόθεσης «κληροδότημα Τρανταλίδη».

1968 0409 απ 27930, ο Παττακός διαβιβάζει την αίτηση του δήμου στο υπουργείοΟικονομικών και ζητά την  κατάρτιση και έγκριση ΑΝ για τον επιδιωκόμενο κοινοφελή σκοπό

1969 0221 απ 15988 ο Παττακός επανέρχεται, απαντώντας σε έγγραφο απ 2144/4168/17-1-1969 του υπουρΟικονομικών, και ζητά επίσπευση της έκδοσης του νομοθετήματος κλπ, για να καταστεί ευχερής  η μετατροπή της ανέφικτης βούλησης του διαθέτη.

1970 0909 ο δήμος κατέθεσε αίτηση στο (αρμόδιο) πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας  την βεβαίωση μη πραγματοποιήσιμης της βούλησης του Διαθέτη, και καθορισμό επωφελέστερης διάθεσης  κλπ

1970 0916 απ 70386/1875, ο Παττακός ζητά από τον νομικό σύμβουλο του  υπουργείου Εσωτερικών, να στηρίξει την αίτηση του δήμου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,και του στέλνει τον σχετικό φάκελλο (από τον δήμο).

1970 0928 απ 2321, ο δήμαρχος ενημερώνει τον Παττακό για τις ενέργειες που έχει κάνει, του στέλνει σχετικό φάκελλο ,και ζητά από τον Παττακό , να ενισχύσει τις προσπάθειες του δήμου.

1970 1110 αποφ 1873 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που βγήκε επί της αίτησης του δήμου  και με παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών,που τις συνεκδίκασε ,και αποφαίνεται ,ότι  δεν καθίσταται πραγματοποιήσιμος, η βούληση του διαθέτη για ίδρυση χειρουργικής κλινικής, και ορίζει

Τα καταλειφθέντα δια της διαθήκης, να διατεθούν προς ίδρυση αυτοτελούς και αυτοδιοικούμενου ιδρύματος , έχοντος ιδίαν νομική προσωπικότητα, με επωνυμία  « «Τρανταλίδειο  ίδρυμα», με έδρα το Ρέθυμνο, και συνιστώμενο από βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων και συνεδριάσεων, αίθουσα εμπορικών και βιομηχανικών  κα εκθέσεων, και ξενώνα, που θα ανεγερθούν σε οικόπεδο παραχωρη θησόμενο από τον δήμο.
Δεν έγινε τίποτα από το
1970 μέχρι το 1991 >>>>>>>>>>>>>>>

1991 0321 φεκ 158 Β, χαρακτηρισμός του κτιρίου στον Αγ Τίτο ως διατηρηταίο!

1992 0813 απ 11814 ο δήμος Ηρακλείου ζητά τα χρήματα που ξόδεψε ( 1 259 000 δρχ), για να περιφράξει και να στερεώσει το ετοιμόρροπο κτίριο της Αγ Τίτου,

1992 0129 απ 1312/1597 από τον δήμαρχο Ηρακλείου, εκδηλώνεται το ενδιαφέρον να αγοράσει το ετοιμόρροπο ακίνητο της Αγ Τίτου.

1994 0224 απ 3537 ο δήμος Ηρακλείου ενημερώνει την αρχαιολογία για την αποφ 18)7.2.94 του δημ συμβουλίου να αγοράσει τα δύο ακίνητα.

1997 0729 απ 6279 ο δήμος ζητά από το νοσοκομείο να του πεί μια ζωτική ανάγκη να την χρηματοδοτήσει το Τρανταλίδειο.

1997 0909 απ 90, αποφ 231 / 19/ 4-8-97 ΔΣ νοσοκομείου , απαντά και προτείνει  εξοπλισμό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 80-100 εκατομ

1997 1204 από Περιφέρεια σε δήμο, ότι η αποφ ΔΣ αδελφάτου και Δημ συμβουλίου μη έγκυρες ! Μόνο με αποφ δικαστηρίου αλλαγή βούλησης !

1998 0105 απ 10717 ο δήμος λέει στην Περιφέρεια, ότι  μετά την αποφ του Πρωτοδικείου του 1970, μπορούν οι εκτελεστές της διαθήκης   να κρίνουν πως είναι απραγματοποίητη η βούληση του Διαθέτη και να εισηγηθούν στο Εφετείο [που είναι πλέον αρμόδιο]

1998 0107 αποφ ΔΣ 1, ανακαλεί την 556/97 (που ήταν αναρμόδιο να αλλάξει την βούληση) και αποφασίζει να πάρει ολόκληρη την περιουσία ο δήμος, να την εκποιήσει, και με τα χρήματα να δώσει 100 εκατ στο νοσοκομείο, να ιδρύσει-φτειάξει πνευματικό κέντρο+ωδείο κλπ

1998 0121 αίτηση-αγωγή στο Εφετείο Αθηνών για αλλαγή βούλησης διαθέτη  , και  ζητά: α/ βεβαίωση  ως μη πραγματοποιήσιμης της βούλησης του Διαθέτη.

β/ να διαθέσει 100 εκατ για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο,              γ/ το υπόλοιπο ποσό από την εκποίηση για γ-1/ πνευματικό κέντρο

γ-2/ δημοτ ωδείο

γ-3/ αγορά ακινήτων για πολιτιστικές δράσεις

Παρενέβη το υπουργείοΟικονομικών  και ζήτησε τα χρήματα της εκποίησης να είναι κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, υπό τον έλεγχο του.

Η αποφ αριθ  4680 /26.5.98  αναβάλλει ζητώντας αποδεικτικά οικονομικά στοιχεία.

2005 0213 αίτηση-αγωγή του δήμου ζητά αλλαγή βούλησης διαθέτη, σε :  θέσπιση βραβείων για γιατρούς + πνευματικό κέντρο με τα λεφτά της εκποίησης.

Απέρριψε την αίτηση (και για τα βραβεία προς ιατρούς και το πνευματικό κέντρο)

2006 0621 αίτηση-αγωγή καινούρια, ζητά 100 χιλ στην Εντατική και οικόπεδο για επέκταση, και πνευματικό κέντρο.

2007 0306 αποφ 5286 ,απόρριψη της αίτησης.

Είναι σημαντικό ,ότι αφήνεται να εννοηθεί ,στο σκεπτικό αυτής της απόφασης, ότι πρέπεινα καταργηθεί το νομικό πρόσωπο (με ΠΔ όπως ιδρύθηκε) και να περιέλθει η περιουσία στον δήμο για τα λοιπά ! Αυτό επισημαίνει και ο νομικός μας που χειρίσθηκε την υπόθεση.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Να παρατηρήσουμε ,και να επισημειώσουμε, τα εξής στοιχεία :

1/ Μένει η περιουσία αυτή επί 65 χρόνια «νεκρή» ! Και να δεχθούμε ,ότι όταν υπήρχαν οι επικαρπίες υπήρχε αυτή η δέσμευση, όμως από το 1968 και εντεύθεν, «δενδικαιολογούμαστε»!

2/ η αξία των αστικών ακινήτων ,σήμερα, (όντας και δεσμευμένα με την κήρυξη τους ) έχει σχεδόν εκμηδενισθεί !

Το ίδιο ισχύει και για τα μη αστικά ακίνητα, από τα οποία μάλιστα, περίπου 107,6στρέμματα έχουν αποκτηθεί από ιδιώτη, που τα αγόρασε από ιδιώτες, οι οποίοι ιδιώτες ήταν κληρούχοι !

Επί πλέον υπάρχουν και καταπατήσεις , περίπου 2000 στρέμματα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε τι έχει καταχωρήσει το κτηματολόγιο!

3/  χρεώνεται το νομικό πρόσωπο ,ακόμη και με τέλος επιτηδεύματος ……

4/  τουλάχιστον από το 2007 γνωρίζουμε  (με την απόφαση του Εφετείου και την αντίστοιχη γνωμοδότηση-ανάλυση της νομικής συμβούλου που χειρίσθηκε την Δίκη), ότι μπορούμε και πρέπει να λύσουμε το νομικό πρόσωπο και να φέρουμε την περιουσία στον δήμο !

Αλλωστε και με τον Καλλικράτη, το ίδιο είχαμε ( δηλ κατάργηση όλων των ΝΠΔΔ και κατάληξη σε  ένα  το πολύ ΝΠΔΔ ανά δήμο) και επιζητήσαμε να εξαιρεθεί ετούτο το νομικό πρόσωπο!

5/ Εχουμε έντονο προβληματισμό και ανησυχία, και αυτήν «βγάζουμε» με τις δύο αιτήσεις που καταθέσαμε στον δήμο μας, ότι πρέπει να ασχοληθούμε «σοβαρά» με το θέμα, κάτι που φοβούμαι πως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, και θεωρούμε ότι υπάρχει μια αδράνεια όλου του δημοτικού συστήματος έναντι του κληροδοτήματος Τρανταλίδη!

Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει πλήρη και ολόπλευρη ενημέρωση που δεν δόθηκε ποτέ, και δεν ξέρω αν υπάρχει καθόλου κάπου οργανωμένη  [αυτά τα στοιχεία που σας παράθεσα αποτελούν αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας και αναζήτησης}!

Επανειλημμένα ζητήσαμε πλήρη νομική «κάλυψη» του θέματος, δηλ πλήρη νομική ανάλυση και τεκμηριωμένες προτάσεις, που δεν πήραμε ποτέ!

5/ σήμερα και αίθουσες έχουμε και άλλα οικόπεδα για Ωδείο κλπ υπάρχουν.

Αντιθέτως, σήμερα [και στο μέλλον προδιαγράφονται ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα] υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σχετικά με την  νοσοκομειακή περίθαλψη των συμπολιτών.

Επομένως θα μπορούσε να πεί κανείς, ότι η Βούληση του Διαθέτη, γίνεται και επίκαιρη καιαναγκαία για το Ρέθυμνο !

6/ η παρούσα δημοτική αρχή έχει ολόκληρη την ευθύνη διαχείρισης του θέματος Τρανταλίδη αφού τα 7 χρόνια από την τελευταία, απορριπτική απόφαση του Εφετείου, εκείνη άσκησε την διοίκηση  και έχει την ευθύνη του δήμου!

7/ δεν μου αρέσουν τα «μνημόσυνα», όμως δεν επιτρέπεται άλλη  «αδιαφορία»  για το κληροδότημα Τρανταλίδη !

Οφείλουμε όλοι στο δημοτικό σύστημα, [και βεβαίως την ευθύνη έχει η δημοτική αρχή], να σχεδιάσουμε την αξιοποίηση του κληροδοτήματος ,[μέσα από τα σημερινά και μελλοντικά δεδομένα],.να χαράξουμε την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού, και το ταχύτερο δυνατόν να φτάσουμε, επί τέλους, στην υλοποίηση του !

Ο,τι δεν έκανε ο δήμος ετούτα τα 7 χρόνια (από το 2007 μέχρι σήμερα), πρέπει να γίνουν ΑΜΕΣΑ !

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Πλεον υπάρχει νέος Νόμος που διέπει τα κληροδοτήματα,

 

Νέος Νόμος   Ν 4182 / 13 φεκ 185 Α/10.9.2013 ….

άρθρο 10… …………  για αλλαγή Βούλησης

άρθρο 11 ……………  για διάθεση περιουσιακών σε άλλο

κοινωφελές ίδρυμα για κοινοφελή σκοπό

άρθρο 15 …………… η διοίκηση της περιουσίαςοφείλει εντός

3μήνου από ισχύ (δηλ από 10.11.13) κλπ

να  αναγγείλει την περιουσία.

άρθρο 73 ……………. Τηρούνται βιβλία και στοιχεία

άρθρο 82 …………… στις ήδη υφιστάμενες ισχύει

Πρέπει λοιπόν ,έχοντας υπ όψει τα σκεπτικά όλων των μέχρι σήμερα δικαστηρίων, και αξιολογώντας τις σημερινές+μελλοντικές ανάγκες του Ρεθύμνου στον τομέα της υγείας, να δούμε το κληροδότημα και να το αξιοποιήσουμε προς όφελος των συμπολιτών μας.

 

Αφήστε μια απάντηση