ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

 

του Κώστα Μανουρά

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια εις όλον τον
πολιτισμένο κόσμο δια την ανάπτυξη του τουρισμού τόσον του εσωτερικού
όσον και του εξωτερικού.
Ή στον τομέα αυτό η πόλις μας εισφέρει καταπληκτικά και δεν είναι ολίγοι
οι Ρεθύμνιοι f οι οποίοι αγνοούν όχι μόνον τις περίφημες φυσικές καλλονές
του νομού μας (Κέδρος, Γερακάρη,Μέρωνας, Σπήλι, Πλακιάς, Αργυρούπολις
κλπ).αλλά και αυτό το θρυλικό Αρκάδι του οποίου ηη φήμη μαζεύει κάθε
χρόνο πολυάριθμους επισκέπτας από άλλα μέρη και αυτόν τον γέρο
Ψηλορείτη και τα ηρωικά Ανώγεια.

 


Η δημιουργία ομαδικών εκδρομών από Ρεθυμνίους, δια να επωφεληθούν
της συνεχώς αναπτυσσομένης τουριστικής κινήσεως και να γνωρίσουν μέρος
τουλάχιστον από τους αρχαιολογικούς και εθνολογικούς χώρους της χώρας
μας και από τις τουριστικές καλλονές της, είναι σχεδόν αδύνατος παρ’ όλες τις
σχετικές σημαντικές οικονομικές ως και πάσης φύσεως διευκολύνσεις οι
οποίες παρέχονται από τις, αρχές, τον εθνικό οργανισμό τουρισμού, τις
επιχειρήσεις συγκοινωνιών( ΣΕΚ, ατμοπλοΐα, τουριστικά γραφεία κλπ.) ως και
όλους τους άλλους αρμοδίους παράγοντας.
Αλλά και αυτή η τουριστική αξιοποίησις της περιοχής του Νομού Ρεθύμνης
παρ’ όλες τις πρόσφορες συνθήκες τις οποίες παρέχει υστερεί καταπληκτικά ή
μάλλον είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Κατά το μεγαλύτερο μέρος η αδυναμία αυτή της πόλεως μας οφείλεται εις
την έλλειψη του καταλλήλου συλλογικού οργάνου δια την ανάπτυξη του
τουρισμού παρ’ όλες βέβαια τις φιλότιμες προσπάθειες τις οποίες κατά
καιρούς καταβάλλουν τα σωματεία της πόλεως μας.
Την έλλειψη αυτή έρχεται να πληρώση η ευχάριστος αναγγελία της
ιδρύσεως έστω και καθυστερημένου παραρτήματος της ελληνικής
περιηγητικής Λέσχης και εις το Ρέθυμνο.
Η ελληνική περιηγητική Λέσχη με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα εις τις
κυριώτερες πόλεις της Ελλάδος, η δράσις της κυρίως εις τον τομέα της
αναπτύξεως του τουρισμού και η συμβολή της ιδιαίτερα κατά τα τελευταία
χρόνια εις την ανάπτυξη και επιτυχία του Φεστιβάλ της Επιδαύρου και των

εορτών του Μεσολογγίου τα οποία και αποτελούν την πλέον αξιόλογη
καλλιτεχνική και πνευματική εκδήλωση του τόπου μας είναι εις όλους γνωστά.
Οι εκδρομές τις οποίες καθημερινώς διοργανώνει με αφετηρία την Αθήνα-
ιδίως  τους θερινούς – μήνες– και εις τις οποίες κατά το πλείστον δύναται να
λάβουν μέρος και μέλη των παραρτημάτων της συγκεντρώνουν πλήθος
συμμετεχόντων και αποτελούν την πλέον ωφέλιμη και οικονομική τουριστική
αξιοποίηση των ολίγων διαθέσιμων ημερών του μέσου Έλληνος.
Ιδιαίτερα αναφέρουμε τις ακόλουθες εκδρομές και παραθερισμούς: Εις την
Κέρκυρα ( παραμονή εις την Μεσογειακή Λέσχη, εισιτήριο μετ’ επιστροφής
και διατροφή επί 16 ημέρας, έξοδα συμμετοχής δρχ.935), εις την Ρόδο
(διαμονή εις Ξενοδοχείον Θέρμαι επί 16 ημέρας διανυκτερεύσεις ναύλα δρχ.
750-825), εις την Κω ( διαμονή εις σπίτια επί 16 ημέρας, διανυκτερεύσεις
ναύλα κ.λ.π. δρχ. 470-520), εις την Σκιάθο ( διαμονή εις σπίτια επί 16 ημέρας,
διανυκτερεύσεις-ναύλα ΣΕΚ-ατ)πλοίου δρχ. 710-780).
Το παράρτημα της Ε.Π.Λ. εις Ρέθυμνο το οποίον πιστεύουμε ότι θα
ενισχύση εις τις ευγενείς προσπάθειες του η κοινωνία της πόλεως μας και δια
της ιδρύσεως του πλοίου πληρούνται ένα υπάρχον εις την πόλιν μας κενόν
ευελπιστεί να συμβάλλη τόσον εις την ανάπτυξιν του Εθνικού τουρισμού εις
την πόλιν όσον και εις την τουριστική αξιοποίηση του πλήθους των μεγάλης
εθνικής σημασίας εθνολογικών χώρων του Νομού μας ( Αρκάδι, Πρέβελη,
Μελιδόνη κλπ.) και των φυσικών καλλονών αυτού.
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος ευθύς ως
συμπληρωθούν αι σχετικαί διατυπώσεις ως και ο αριθμός των
εγγραφησομένων μελών θα παραδόση τούτο εις την οριστική αιρετή Διοίκηση
του ίνα ανδρούμενον προχωρήσει εις την εκπλήρωσιν του βασικού
προορισμού του.

Κ.Μ.

ΕΦΗΕΜΡΙΔΑ ΒΗΜΑ

19 ΙΟΥΛΙΟΥ  1957

Αφήστε μια απάντηση