Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Τρίτη 6 Σεπτεβρίου 1955

 

 

Του κ. Πολυβίου Τσάκωνα

 

Ο νεαρός, μικρός το δέμας αλλά μεγάλος τεχνίτης των ήχων, Μαέστρος και Μουσικοσυνθέτης κ. Μπάμπης Πραγματευτάκις, μας χάρισε για δεύτερη φορά, μια σπάνια αισθητική απόλαυση, με τη Συναυλία της Συμφωνικής ορχήστρας του, την περασμένη Κυριακή.

Η υπ΄ αυτού ενορχήστρωσις, έργων του Μεπλλίνη, του Τσαϊκόφσκυ, του Μπεττόβεν και του Λίστ, υπήρξεν τόσο αρμονική, που κατεκύλησε τα ώτα και των ανειδικεύτων, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος.

Η πειθαρχημένη εκτέλεσις, τόσο πού ικανοποιούσε τον ακροατή, ώστε συγκρατούσε και αυτή την αναπνοή του. Απόλυτη ησυχία επικρατούσε στην Αίθουσα, ενώ το πλείστον του ακροατηρίου δεν είχε Μουσικήν Εκπαίδευση. Δείγμα της επιτυχίας Μαέστρου και εκτελεστών, που κατώρθωσαν να συγκρατούν την προσοχήν του κοινού, παρά τις αντίξοες συνθήκες, τη ζέστη και τη κακή ακουστική της αιθούσης. Είνε γνωστό ότι μία πληγή των μουσικών συγκεντρώσεων και εις αυτά τα μεγάλα Κέντρα, είνε ο θόρυβος του Ακροατηρίου, μέρος του οποίου από σνομπισμό και μόνο συχνάζει σε τέτοιες συγκεντρώσεις.

Ο Μπάμπης Πραγματευτάκις, πέρασε από την πνευματική ζωή του Ρεθύμνου, σαν ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟ. Λέγω πέρασε διότι φεύγει για τη Στρατιωτική του θητεία, τη Τετάρτη και δεν υπάρχει προοπτική ότι θα μας επιστρέψη, για εγκατάσταση εδώ. Ο ορίζων είνε πολύ ανοικτός γι΄ αυτόν και όλοι πρέπει να βοηθήσουν για τη περαιτέρω εξέλιξή του, γιατί σίγουρα, θα τιμήση το τόπο του.

Οι εκλεκτοί συνεργάται του, πιστεύω ότι θα συνεχίσουν το έργο της Μουσικής καλλιεργείας του Ρεθύμνιώτικου κοινού. Αρκετά δεινοπαθούν τα ώτα μας από τους ήχους των σερέτικων και των αμανέδων. Βέβαια το έργο αυτό με την αναχώρησι του Μαέστρου θα είνε δύσκολο, ο ζήλος όμως που έδειξαν και η αγάπη των για τη Μουσική, όπως αποδεικνύη η κοπιαστική εργασία των, για τις δυο υπέροχες εμφανίσεις των μας προάγουν εις την πεποίθησιν, ότι δεν θα σταματήσουν.

Θα προσθέσω τον θαυμασμό μου για τις δυο Μουσικές συνθέσεις του. Αν και πρωτόλεια αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της Μουσικής ιδιοφυίας του συνθέτου μας αποκαλύπτουν τον εσωτερικό κόσμο του και αποτελούν στοιχεία, που μπορούμε βάσιμα να υπολογίσουμε για την εξέλιξη του εκλεκτού συμπολίτου μας.

Αφήστε μια απάντηση