Η Επαρχία Αμαρίου από την Αρχαιότητα έως σήμερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου», που εδρεύει στην Αθήνα, διοργάνωσε πενθήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, από 27-31 Αυγούστου 2010, με θέμα: «Η επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», επιθυμώντας την περαιτέρω προαγωγή της έρευνας και της μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και του πολιτισμού της εν λόγω επαρχίας του Νομού μας. Το Συνέδριο περάτωσε επιτυχώς τις εργασίες του με την παρουσίαση εξήντα μία (61) συνολικά επιστημονικών ανακοινώσεων σχετικών με τη συγκριμένη επαρχία.

Του εν λόγω Συνεδρίου τον Α’ τόμο των Πρακτικών, που περιέχει είκοσι τρεις (23), εκ των παραπάνω εξήντα μία (61), συνολικά, ανακοινώσεων και γνώρισε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, επιθυμούμε με το παρόν σημείωμά μας να χαιρετίσουμε και να ευχηθούμε σύντομα να δούμε δημοσιευμένους και τους υπόλοιπους τόμους «ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη» (Ιω. ιστ΄, 24).

Είναι αλήθεια ότι η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού Συνέδρων σε ένα περιφερειακό επιστημονικό συνέδριο, αποτέλεσε μια ξεχωριστή έκπληξη για όλους μας, όπως συνέβη και με τα αντίστοιχα, εξίσου επιτυχή, Συνέδρια των επαρχιών Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου. Αυτό, αν μη τι άλλο, φανερώνει ότι η επαρχία Αμαρίου, με το εν πολλοίς «παρθένο», από ερευνητικής άποψης, έδαφός της, το χρειαζόταν από καιρό ένα τέτοιο συνέδριο, που, ομολογουμένως, άφησε πλούσια παρακαταθήκη τις έγκυρες και πρωτότυπες ανακοινώσεις πολλών ειδικών επιστημόνων πάνω σε θέματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος [αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, Τοπικής Ιστορίας, Οικονομίας, Λαογραφίας (δυνατή εδώ η παρουσία του Αμαριώτη, από το Βυζάρι, λαογράφου Π. Βλαστού, του οποίου πρόσφατα απολαύσαμε ένα πραγματικά θαυμάσιο επιστημονικό Συνέδριο) και άλλων επιστημονικών κλάδων], συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παιδεία της γνώσης που είναι γενικό αίτημα της εποχής μας.

Ο παρουσιαζόμενος Α’ τόμος των Πρακτικών του Αμαριώτικου Συνεδρίου, προλογίζεται από τον εκλεκτό φίλο κ. Στέργιο Μανουρά, ο οποίος επιμελήθηκε και εξέδωσε αυτόν ιδίαις δαπάναις και αντί μνημοσύνου του αγαπημένου του αδελφού Γιάννη Μ. Μανουρά (1946- 2004). Στο Προλογικό Σημείωμά του ο Επιμελητής αναφέρεται στους αλληλοδιάδοχους διοικητικούς διακριτικούς τίτλους της επαρχίας [Τούρμα Απάνω Συβρίτου (Β΄ Βυζαντινή περίοδος), Καστελανία Αμαρίου (Βενετοκρατία), Ναχιγιές Αμαρίου και αργότερα Καζάς/επαρχία Αμαρίου (Τουρκοκρατία) και επαρχία Αμαρίου (Κρητική Πολιτεία μέχρι σήμερα)], καθώς και στα φυσικά όρια της επαρχίας, που συνεχίζουν να είναι τα ίδια, περίπου, από τον 12ο αιώνα ως σήμερα. Ακολουθούν προσφώνηση του προέδρου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου κ. Στεφάνου Αντωνακάκη και Χαιρετισμοί των επισήμων που προσήλθαν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση ή απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής που πάραυτα αναγνώστηκε.

Τα περιεχόμενα- του συγκεκριμένου Α΄ τόμου- είναι σχετικά και συναφή με τις θεματικές ενότητες Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Βενετοκρατία και οι ανακοινώσεις καταχωρούνται με τη σειρά που εκφωνήθηκαν στο Συνέδριο, με παράθεση ενός πλούσιου φωτογραφικού υλικού εκ τού οποίου οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες εντάχθηκαν στο σελιδοποιημένο κείμενο, ενώ οι έγχρωμες στο τέλος του βιβλίου.

Από τη σύνοψη των παραπάνω στοιχείων διαγράφεται, νομίζουμε, σαφώς η επιτυχία τού Συνεδρίου, που οφείλεται, πρωτίστως, στους εκλεκτούς Συνέδρους, Έλληνες και ξένους, που συγκεντρώθηκαν στην εν λόγω επαρχία, για να παρουσιάσουν τα πολύτιμα ευρήματα και πορίσματα των ερευνών τους, να τα συζητήσουν με τους ομότεχνούς τους και να ενισχύσουν τους δεσμούς της γνωριμίας και συνεργασίας τους με όσους αγάπησαν τον τόπο και τον έθεσαν κάτω από το ευγενικό πεδίο της επιστημονικής και ερευνητικής τους προσπάθειας.

Για την πολύτιμη δε έκδοση του παρουσιαζόμενου Α’ τόμου- που θα αποτελέσει, προφανώς, την απαρχή της έκδοσης και των υπολοίπων- απευθύνουμε τα συγχαρητήρια και τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι με ζήλο και προθυμία ανέλαβαν τη διοργάνωση τού εν λόγω Συνεδρίου και στήριξαν αυτό ηθικά και υλικά και βέβαια στον φίλο κ. Στέργιο Μανουρά που επωμίσθηκε την Επιμέλεια και έκδοση αυτού, του Α΄ τόμου του Συνεδρίου.
Κωστής Ηλ. Παπαδάκης
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 27/10/2014 του

www.ret-anadromes.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση