Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΓΑΡΑΖΟ

 

Εκτάκτου ανταποκριτου
Με πρωτοφανή ενθουσιασμόν πέρασεν εφέτος εις το χωριό μας η
Αποκριάτικη περίοδος. Κάθε βράδυ τα παρεάκια δεν έλειπαν, χτυπητή
αντίθεση στη χωριάτικη ησυχία μας. Ο κόσμος όλος γενικώς
διασκέδαζε.
Την τελευταία Κυριακή ξέσπασαν όλοι σε διήμερο γλέντι. Την
πρωτοβουλία είχε το Συμβούλιο του «Ομίλου Νέων Γαράζου» με τον
ακούραστο Πρόεδρο του κ. Νίκο Γιαννούδη και τα μέλη Σταμάτη
Μαρκάκη, Ανδρέα Κλάδο και Αντώνη Πλουμή.
Διοργάνωσαν χορό στη αίσθουσα του σχολείου μας.
Πριν βραδιάσει καλά – καλά, ολοοι συνέρρεον εκεί γεμάτοι όρεξη και
στας 9 η αίθουσα ήταν γεμάτη.
Όλοι με όρεξη, χαρά και χάρη χόρεψαν τους Κρητικούς χορούς που των
έπαιζε η αθάνατη κοντηλιά μας. Αλλα και μοντέρνους ευρωπαϊκούς.
Απόδειξη πως το Γαράζο είναι συγχρονισμένο.
Με το λεβέντικο παρουσιαστικό των και τον σβέλτον χορόν των
διακρίθηκε ο Γιάννης Δερμιτζάκης που πρωτοστατούσε στο κέφι, ο
Γιάννης Βάμβουκας, ο Μιχαήλ Ορφανούδάκης, ο Μιχαήλ Πλουμής, ο
Κώστας Χαλκιαδάκης, ο Δράκος Κορνάρος, ο Αντώνης Πλουμής, ο
Γιάννης Αρχοντάκης, ο Βασίλης Στριλιγγάς και άλλοι.
Εκ μέρους των κυριών ξεχώρισαν για το σεμνό και ευγενικό
παρουσιαστικό των και τον ωραίον των χορόν αι κυρίαι Μαρία Σπητά,
σύζυγος του Σταθμάρχου του χωριού μας, και Δέσποινα Σκουλά.
Από δε τας Δεσποινίδας επρώτευσαν με τις γλυκειές φυσιογνωμίες και
την μεγάλη των χάρη και ευγένεια αι Ιωάννα Θεοδωράκη, Βικτωρία
Πλουμή, Ελευθερία Βλαχάκη, Βασιλική Στριλιγγά, Μαρία Πλουμή, Ελένη
Χαλκιαδάκη. Η Δις Ελένη Χατζάκη, μας εγοήτευσε με τα γλυκά
τραγούδια της.
Χωρίς καθόλου να διαλυθεί το γλέντι το μεσημέρι της Δευτέρας, με
αυτοκίνητα που ευγενώς παρεχώρησε η ευταύθα Εταιρεία αυτοκινήτων
στη διάθεσιν μας οι διασκεδαστές τράβηξαν στο Πέραμα δια να
σπάσουν τα κούλουμα. Από εκεί μαζί με τον κ. Εμμ. Παπαδογιάννη
σωφέρ και τη χαριτωμένη μνηστή του Μαρία Αναστασάκη μεταβήκαμε

και εσυνεχίσαμεν εις Αγγελιανά Μετόχια όπου βρήκαμε ευγενεστάτην
φιλοξενίαν των κατοίκων ύστερα από πολύωρον γλεντι μετά πολλού
κόπου κατορθώσαμε να φύγωμεν παραλαβόντες και τον κ. Πολυχρόνην
Παπαδογιάννην, απότακτον Υπομοίραρχον και να επιστρέψωμεν το
βράδυ εις Γαράζο με νεα στάση τη επιμόνω απαιτήσει του ζεύγους κ.
Παπαδογιάννη, εις Πέραμα, όπου εχορέψαμεν στο μαγαζί του κ.
Δημητρακάκη.
Οι εξαιρετικές αυτές μέρες του χωριού μας οφείλονται στους ολίγους
λεβέντες του Ομίλου Νέων Γαράζου που διοργάνωσαν τον χορό αυτό
όστις επιπροσθέτως απέδωκε 1200 δραχμάς υπερ του Σχολείου. Ένα
μεγάλο εύγε των αξίζει.

Μετά τιμής
ΝΙΚΟΣ Γ. ΔΑΦΝΟΜΙΛΗΣ

Εφημ. «Τύπος»
1/3/1936

Αφήστε μια απάντηση