ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΗ

ΠΕΝΘΗ 1973

 

Με μεγάλη θλίψη πληροφορούμεθα το θάνατο της Ελένης Αγγελή το
γένος Γεωργίου Γαλερού, η οποία μετά μακράν και επώδυνον
δοκιμασίαν υπέκυψεν εις την επάρατον νόσον και εκηδέυθη την
παρελθούσα Κυριακή, εν μέσω κοσμοσυρροής και ειλικρινών
εκδηλώσεων πένθους εις Αθήνας.
Η Ελένη Νικ. Αγγελή εγεννήθη και μεγάλωσε εις Ρέθυμνον, όπου και
επεράτωσε τας γυμνασιακάς Σπουδάς της, διωρίσθη δε αργότερον
υπάλληλος του ΟΤΕ. Συνεδέθη και ήνωσε τη ζωή της με τον εκλεκτό
Δημοσιογράφο και Λογοτέχνη κ. Νίκο Αγγελή, του οποίου εστάθη η άξια
σύντροφος και η πολύτιμος βοηθός και μετα του οποίου ηυτύχησε να
αποκτήσει δύο τέκνα.
Η μεταστάσα υπήρξε πρότυπο Ρεθύμνιας γυναικός, και η ωραιότης της
μορφής της απεικόνιζε την ωραιότητα τςη ψυχής της, ακτινοβολούσαν
καλοσύνη, αρχοντιά, ευγένεια και αγάπη.
Με αυτάς δε τας αρετάς πεπρικοισμένη δεν ήτο δυνατόν να μην
αναδειχθεί εξαίρετη νοικοκυρά, υπέροχη σύζυγος, αφοσιωμένη μητέρα,
η οποία παντού όπου ευρίσκετο προσύλκησε τον θαυμασμό, την αγάπη
και την εκτίμηση.
Δια τούτο και προκαλεί βαθύτατη οδύνη η τόσο πρόωρος απώλειά της
οποίας δεν απορφανίζει μόνο την ευτυχισμένη οικογένεια της, αλλα και
στερεί της σεμνής καλωσυνάτης παρουσίας της το Κρητικό Στοιχείο και
όλους εκείνους οι οποίοι είχαν την τύχη να την γνωριζουν και οι οποίοι
δεν θα τη λησμονήσουν ποτέ.
Είθε αυτή η ανάμνησις της συντόμου αλλα και τόσο δημιουργικής
διελεύσεως της από την πρόσκαιρον αυτήν ζωή , να αποτελέσει
βάλσαμο παρηγοριάς δια τον αγαπητόν φίλο και συνάδελφον σύζυγον
της, ο οποίος εις το δεινόν αυτό πλήγμα της αδυσωπήτου μοίρας
πρέπει να στέφεται το κοινότυπο αλλα και αληθές απόφθεγμα ότι «Οι
καλοί πεθαίνουν νέοι».

Αφήστε μια απάντηση