ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΚΕΚΑΚΗΣ

Έμμετρος αποχαιρετισμός
Γ-έρνεις ολόφωτος στη δύση της ζωής
Ι-ππεύοντας στης λύτρωσης το άτι
Ω -ραία λόγια κι ελεγείες διαλεκτές
Ρ-αίνουν το ξόδι σου της νόησης εργάτη
Γ-ια να σου πουν οι πάντες άλλη μια φορά
Ο-τι για όλους ένα σύμβολο θα μείνεις
Σ– τον τόπο αυτό μνήμης συνέχεια να δίνεις
Ε-κεί που βρίσκεσαι ν’ αγάλλεται η ψυχή
Κ-ρίνοντας ποιοι με δέος λένε τ’ όνομά σου
Κ-ρουνός χρυσού γι’ αυτή την πόλη η προσφορά σου
Ε-ριξε φως σε κάθε άγνωστη εποχή
Κ-ι έσωσε τόσους ευπατρίδες απ’ τη λήθη
Α-νάστησε ατίμητες μορφές
Κ-όντρα στο χρόνο μας μετάλαβε τα ήθη
Η-λιοφόρες των προγόνων παροχές
Σ’ ευγνωμονούν γι αυτό αμέτρητες γενιές

 

 

Αφήστε μια απάντηση