Γεώργιος Στεργίου

 

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΖΗ
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΑΕΤΟΥΔΑΚΗ

Ο Γεώργιος Στεργίου Καθηγητής των Ανωτέρων Μαθηματικών στη
Σχολή Δοκίμων, ξεκίνησε από το Ρέθυμνο της Κρήτης όπου γεννήθηκε
στα 1907. Λάτρης της κλασσικής Μουσικής με θαυμάσια φωνή και
μουσικό αυτί τελείωσε το Ωδείον Αθηνών και συνέχισε τις μουσικές
απολαύσεις του, αθόρυβα και ανεπίσημα. Ασχολήθηκε με την
Αναλογιστική Επιστήμη και ήταν από τους πρώτους, Αναλογιστής
Μαθηματικός της Ελλάδος.
Εργαζόμενος συγχρόνως ως Διευθυντής Αναλογιστής της
Α.Ε.Ε.Γ.Α. «ο ΦΟΙΝΙΞ» και ως καθηγητής των Ανωτέρω Μαθηματικών
της Στρατιωτικής Σχολής των Δοκίμων, κατώρθωσε να ικανοποιήση το
πάθος του για την Μαθηματική Επιστήμη και να διευρύνη έτσι, τις
έρευνές του. Πολλές φιλοσοφικές του εργασίες με βάση τα Μαθηματικά
αποδεικνύουν το ενδιαφέρον του διά τούτο. Η πληθωρική του
προσωπικότητα με τα φυσικά και επίκτητα προσόντα και το ανήσυχο
δημιουργικό πνεύμα του, τον βοήθησαν ώστε να ασχοληθή με θέματα
υψηλής πνευματικής στάθμης και να διακριθή σε όλους τους τομείς της
πολύπλευρης δράσης του. Αντιπρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως επί
πολλά χρόνια και Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Βαλκανικής
Ενώσεως των Μαθηματικών ασχολήθηκε με την οργάνωση παγκοσμίων
Μαθηματικών συνεδρίων και παγκοσμίων παγκρητικών συνεδρίων, η
επιτυχία των οποίων υπήρξε ανεπανάληπτη.
Αγωνίστηκε δυναμικά και με πάθος και συνέπεια για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Κρήτης και η εργασία του πάνω σ’ αυτό υπήρξε
αποτελεσματική για το αίσιον πέρας του προβλήματος.
Δεινός ομιλητής, μεταχειρίζετο με άνεση και γλωσσική ομορφιά την
απλή καθαρεύουσα ώστε ο κόσμος να τον θαυμάζη και να τον χαίρεται
να τον ακούη (όπως έλεγαν χαρακτηριστικά οι ακροατές του).

Έλαβε μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στα οποία οι
ανακοινώσεις του προκάλεσαν πάντοτε το ενδιαφέρον του
Επιστημονικού κόσμου. Στο Μαθηματικό Συνέδριο της Μόσχας, ως
εκπρόσωπος της Μαθηματικής Εταιρίας, απέδειξε με δική του
Μαθηματική σκέψη την ύπαρξη του Θεού. Η ανακοίνωση αυτή
δημοσιεύθηκε σ’ όλα τα επιστημονικά περιοδικά της Ευρώπης και της
Αμερικής, με ενθουσιώδη σχόλια. Μέλος πολλών φιλοσοφικών
εργαστηρίων ετίμησε το βήμα των με ανεπανάληπτες ομιλίες, μεστές από
φιλοσοφικές και βαθυστόχαστες σκέψεις. Επιθυμία του ήταν να ιδρύση
μια Ελεύθερη Μαθηματική Ακαδημία σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο
Ρέθεμνος εις την οποία θα προσκαλούσε κορυφαίους της Μαθηματικής
σκέψης για να διδάσκουν κατά τους θερινούς μήνας.
Το κύρος και η φήμη την οποία είχε αποκτήσει, είχαν περάσει τα
σύνορα της Ελλάδος και είχε γίνει πολύ αγαπητός κυρίως στο βαλκανικό
χώρο.
Ο ξαφνικός θάνατός του (7-1-77) άφησε μεγάλο κενό στο χώρο των
εκλεκτών Ανδρών.
Κορυφαίος των Γραμμάτων της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας και της
Σκέψης απέδειξε στην πολύπλευρη ζωή του πως ήταν άξιον τέκνον του
Ρεθύμνου και γνήσιος συνεχιστής της πνευματικής του παράδοσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΤΟΥΔΑΚΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  1977

Αφήστε μια απάντηση