ΒΙΡΓΙΝΑ Δ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ

Το γένος ΜΑΡΚΟΥ ΖΕΡΒΟΥ

Πλήρης ημερών, απεβίωσεν ενταύθα, και κηδεύθει εις Νίμπρον Σφακίων, ιδιαιτέρα
της πατρίδα, η Βιργινία Μανουσογιάννη, το γένος Μάρκου Ζερβου.
Ήτο ο εκπρωσοπότερος τύπος της «Παλαιάς Φρουράς» που κάθε μέρα τελειώνουν.
Πνεύμα διαυγές, κρυσταλλώδες διυλισμένο. Το σπίτι της το διετήρησε με τις παλιές
Αρχοντικές συνήθειες .ητο το εντευκτήριο συγγενών και φίλων.
Ποτέ δεν ελησμόνησε τη βαριά κληρονομιά που έφερνε ότι ηταν νύφη του
Στρατάρχου Κρήτης Αναγνώστου Μανουσογιάννη, και κόρη του Μάρκου Ζερβού.
Ηξιώθη και είδε, τέκνα και τέκνα τέκνων μέχρι τρίτης γενεας. Σαν και τόσες άλλες
Ελληνίδες προσέφερε κι αυτή ένα διαλεχτό υιό της εις το βωμό της Πατρίδος.
Τίποτε άλλο δεν κερδίζει κανείς στον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, παρα να κατορθώσει
ν’ αφήσει φήμη αγαθή. Τούτο το πέτυχε η «Κυρία Βιργινία» ως ητο γνωστή.
Αιωνία η Μνήμη της
Σ.Κ

Εφημ: «Βημα»1959

Αφήστε μια απάντηση