ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΨΗΦΙΔΩΤΟΝ ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕθΥΜΝΗΣ

 

Ο έφορος των βυζαντινών αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Κων. Καλοκύρης μεταβάς εις το
χωρίον Επισκοπή Ρεθύμνης κατόπιν εγγράφου της Υδραυλικής υπηρεσίας Κρήτης
περί ευρέσεως κατά τας εργασίας της αρχαιοτήτων και επιχείρησας δοκιμαστική
ανασκαφή εις τη θέση «Φοντανα» του χωριού ανεκάλυψε Μέγα ψηφιδωτό δάπεδο
εξαιρετικής σπουδαιότατος και εις βάθος δυο μέτρων κάτωθεν καλλιεργουμένου
αγρού.
Το ψηφιδωτό αποτελούμενο εκ πολύχρωμων ψηφίδων και παριστων διατεμνομένους
κύκλους εντός των οποίων εγγράφονται σταυροί και Άλλα θέματα, αποτελεί δάπεδο
μεγάλου παλαιοχριστιανικού Ναού (5 ου -6 ου αι) του οποίου ευρέθησαν και τεμάχια
της μαρμάρινης ορθομαρμαρώσεως. Πιστεύω ότι η συστηματική ανασκαφή του
χώρου, την οποία προβλέπει κατά το θέρος.
Ο κ. Καλοκύρης θα αποκαλύψει εις ολην του την αίγλη το Μέγα ψηφιδωτό και η
διερεύνησης της γύρω περιοχής θα φέρει εις φως όλο το συγκρότημα ως και άλλα
πολύτιμα στοιχεία των πρώτων μετα Χριστον αιώνων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΒΗΜΑ  1959

Αφήστε μια απάντηση